Als eerstejaars student was ik verplicht om mijn vaardigheid in het geven van gymles aan kleuters aan te tonen door echte gymlessen voor te bereiden en daadwerkelijk te geven. Bij het geven van deze lessen was het van belang dat alles vooral veilig, maar wel op een spelenderwijze manier gebeurde. Om dit aan te tonen bij onze docenten van de pabo kregen we de opdracht om op onze huidige stageschool gymlessen te geven aan een kleuterklas en deze volledig op te nemen met een camera, mobiel etc. Deze bestanden moesten later geüpload worden op een online programma zodat de docenten tijdens het nakijken konden zien hoe je een uitleg aanpakt, hoe je zorgt voor duidelijkheid en of de les wel echt zo veilig verliep zoals je ze verteld hebt!

De opdracht klonk als goed te doen, maar vaak als dat het geval is, dan zitten er altijd nog wat addertjes onder het gras. En ja, dat was nu ook het geval. Je begint bij het voorbereiden van een les met het invullen van een lesvoorbereidingsformulier (een formulier waar je vanaf de binnenkomst van de kinderen tot ze weer vertrekken, stap voor stap uitschrijft wat je gaat doen). De lesvoorbereidingsformulieren waren goed in te vullen door het gebruiken van het verplichte boek met al uitgeschreven lessen en de voorbereidende lessen op de pabo van mijn docent bewegingsonderwijs. Het invullen van dit formulier is al een groot deel van alles wat je moet bij het voorbereiden van een les. Na deze eerste stap is het van belang om een plek te vinden waar je deze les kunt gaan geven en mag opnemen. Het opnemen was iets waar ik persoonlijk tegenaan ben gelopen. Ik liep stage op een basisschool, maar hier gingen meer dan de helft van de ouders niet akkoord met mijn verzoek (duidelijk en verantwoord in een brief naar de ouders gestuurd) om opnames te maken van hun kinderen terwijl ze mijn gymles volgden.

Voor mij was dit een domper, maar tegelijkertijd had ik ook al het begrip voor de ouders die in deze tijd misschien niet meer al het vertrouwen hadden in de veilige omgeving waar de beelden van je kind worden opgeslagen. Zoals ik al zei, is dit naar mijn idee een stukje vertrouwen in elkaar. We kunnen ouders nooit verplichten om beelden te maken van hun kinderen, maar ik hoop dat het lukt om met de scholenorganisaties en ouders van de kinderen op de desbetreffende scholen op één lijn te komen. Samen het belang in te zien van de opnames die er gemaakt worden en het vertrouwen te winnen van de ouders dat de opnames zijn bedoeld om pabo-studenten beter te kunnen beoordelen, wat zal leiden tot beter onderwijs voor hun kinderen.

Zelf heb ik via de opleiding een andere school kunnen vinden, waar ik mijn opnames wel mocht maken en zo mijn gegeven lessen en mijn leerkrachtvaardigheden heb kunnen aantonen.

Ik hoop dat het lukt om met de scholenorganisaties en ouders van de kinderen op de desbetreffende scholen op één lijn te komen. Samen het belang in te zien van de opnames die er gemaakt worden en het vertrouwen te winnen van de ouders dat de opnames zijn bedoeld om pabo-studenten beter te kunnen beoordelen, wat zal leiden tot beter onderwijs voor hun kinderen.