page-header

Samenwerken

Meesters van de pabo

Meesters van de pabo

Samenwerken

Op gebied van samenwerken zien wij op elk gebied grote belangen. Binnen het onderwijsland is het voor iedereen wel bekend dat het overgrote deel van de docenten juf is en maar een klein deel meester. We gaan nu geen betoog houden over wie er beter is of wat alle redenen hiervoor kunnen zijn. Wij vinden, zien en horen vaak dat meesters een andere kijk hebben op het onderwijs qua omgang met de kinderen, manier van lesgeven etc, maar dat deze kijk op het onderwijs juist in samenwerking met de kijk op het onderwijs van de juffen goed functioneert. De samenwerking tussen deze twee staat voor ons dus voorop.

Met alleen een goede samenwerking tussen de docenten op een school is er nog lang niet iets bereikt waar je verder mee komt. Het is volgens ons ook heel belangrijk om in gesprek te gaan met de leerlingen, ouders en externen die een school bezoeken over de inrichting, visie en manieren van lesgeven. Iedereen heeft op welk moment dan ook een leven achter zich. Of dat leven nou lang of kort is, alsnog heeft iedereen ervaringen opgedaan en ideeën gekregen over de omgang met elkaar en de andere zojuist genoemde bezigheden binnen het onderwijs. Wij denken dat het van groot belang is om alle mensen een luisterend oor te bieden wanneer daar behoefte aan is. Heb je vragen of kun jij je vinden in onze visie en ben je geïnteresseerd om mee te schrijven op onze blog? Neem gelijk contact op.